fbpx
+36 30 9 532 244 uzlet@netcom-bt.hu

GRENKELEASING

GRENKELEASING – Ne vegye, bérelje!

Vállalkozások részére !

?rizze meg likviditását, bízza a beruházást a GRENKELEASING-re!

 • Gépparkfejlesztés beruházás nélkül
 • Gyors és kontrolált eszközbeszerzés a likviditás fenntartásával
 • Adózás optimalizálása a bérleti dij költségként történ? elszámolásával
 • Rugalmas és gyors ügyintézés
 • Kedvez? bérleti dij
 • Rugalmas bérleti id?, kalkulálható dij
 • A géppark folyamatos fejlesztésének lehet?sége

Ahhoz, hogy versenytársaival lépést tudjon tartani, vagy hogy mindig a legmagasabb technikai színvonalon dolgozhasson, beruházások szükségesek. Az információs technológiában való gyors el?relépés azonnal meghozza a kívánt eredményt, ám tévképzet, hogy mindehhez saját t?kéjét igénybe kellene vennie,vagy likviditását meg kellene terhelnie. A legmegfelel?bb megoldás, ha bérel vásárlás helyett.

A GRENKELEASING -ben megtalálhatja az ehhez megfelel? partnert, hiszen cégünk a rendkívül el?nyös kondíciók és alacsony árak mellett még az Ön egyedi igényeit is szem el?tt tartja.

Milyen el?nyökhöz juttatja hozzá a GRENKELEASING?

 • Kevesebb adót kell befizetnie, mivel a bérleti díj költségként leírható.
 • Fizet?képességét és függetlenségét is meg?rizheti.
 • Megóvja ezáltal saját t?kéjét, valamint a számlavezet? bankja által nyújtott esetleges hitelkeret lehet?ségei is változatlanok maradnak.
 • Önnek lehet?sége nyílik arra, hogy nagyobb beruházásokat kieszközöljön és ezáltal versenytársaival szemben lépésel?nybe kerüljön.
 • A kedvez? díjszabásoknak köszönhet?en Ön egy jól definiált id?intervallum erejéig biztosan tervezhet.
 • A lehet? legnagyobb fokú rugalmasságot nyújtjuk: pl. Ön az eszközöket már a futamid? alatt le tudja cserélni.

Termékeink azonnal meg fogják Önt gy?zni.

Bérlet és megtakarítás

A BÉRLET optimalizálja adómegtakarítását, mivel a bérleti díjat teljes egészében elszámolhatja költségként. Meg?rizheti likviditását, valamint financiálisan független maradhat, megóvhatja saját t?kéjét, így játéktere hitelek szempontjából számlavezet? bankjánál megmarad. Cégünk tehát lehet?séget biztosít arra, hogy nagyobb mennyiség? beruházásokat tehessen, s így Ön versenytársaival szemben jelent?s lépésel?nybe kerülhet. Mindez még kiadástervezetét sem fogja befolyásolni, hiszen alacsony díjaink megengedik Önnek, hogy egy jól definiálható id?intervallumra költségeivel el?re kalkulálhasson.A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft. megvásárolja az Ön által kiválasztott eszközt, melyet bérleti szerz?dés keretében használatába ad Önnek. A bérbe adott berendezés a GRENKELEASING könyveiben kerül kimutatásra. A GRENKELEASING a bérleti szerz?dés alapján meghatározott összeg? és esedékesség? díjat számláz ki, melyet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mérték? és elszámolható ÁFA terhel. A bérleti díj számlák nettó értéke – az id?arányos elhatárolás elvének figyelembe-vételével – költségként elszámolható.

Igénylés:

A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Kollégáink készséggel megválaszolják a felmerült kérdéseket, ha igényli, segítenek a megfelel? konstrukció kiválasztásában és elindítják a finanszírozási folyamatot.
A finanszírozás igénybevételéhez egy egyszer? min?sítésen kell átesnie a vásárló cégnek.

Ehhez a következ? dokumentumokra lesz szüksége:

 • Legutolsó pénzügyi év beszámolója
 • Aláírási címpéldány
 • Személyi igazolvány és lakcímkártya másolat

Ezeket a dokumentumokat faxon vagy email-ben tudja eljuttatni nekünk. A szükséges iratok megérkeztét követ?en kollégáink azonnal megindítják a vizsgálati folyamatot.

A GRENKELEASING honlapján b?vebb információkat találhat a cégr?l a http://www.grenkeleasing.hu/ weblapon, vagy hívja munkatársunkat a 06-44-417-744 telefonszámon.

Tudnivalók:

A jellemz? beruházási érték minimum 200.000 forint (nettó) összeg lehet. A következ? szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:
A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft. megvásárolja az Ön által kiválasztott eszközt, melyet bérleti szerz?dés keretében használatába ad Önnek. A bérbe adott berendezés a GRENKELEASING könyveiben kerül kimutatásra. A GRENKELEASING a bérleti szerz?dés alapján meghatározott összeg? és esedékesség? díjat számláz ki, melyet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mérték? és elszámolható ÁFA terhel. A bérleti díj számlák nettó értéke – az id?arányos elhatárolás elvének figyelembevételével – költségként elszámolható.A finanszírozott eszköz tartósbérleti jogviszonyban kerül Önhöz, így annak tulajdonosa a finanszírozó pénzintézet marad, ezért az eszköz nem jelenik meg a felhasználó vállalkozás könyvelésében, a havi/negyedéves rendszerességgel fizetett bérleti díjak, mint igénybe vett szolgáltatás elszámolhatóak. A szolgáltatás futamideje 24-t?l 60 hónapig terjedhet. A finanszírozás forint (HUF) alapon történik. A futamid? végén a szerz?dés tárgyát képez? eszközt a finanszírozó hasznosítja, vagy azt a szállítónak a megkötött visszavásárlási szerz?dés alapján visszaadja, aki azzal szabadon rendelkezhet, és eladhatja azt a bérbevev?nek. Emellett lehet?ség van az eszköz tovább-bérlésére is egy jelent?sen csökkentett havi díj ellenében. A tartós bérletben használt eszköz kárveszélye a használót terheli, így a finanszírozó cég elvárja annak biztosítását. Amennyiben a bérl? nem rendelkezik saját biztosítással és igényt tart rá, nem kíván vagy nem tud gondoskodni róla, a finanszírozó a havidíjba beépítetten, költséghatékony formában tudja azt biztosítani.

Share This